Vores barn er psykisk syg

Anette og Sune fortæller om hvordan er det at være forældre til et psykisk sygt barn.

For: Dyssegården - psykiatrisk behandlingsinstitution for børn og unge

Produktion af SoMe film

Historiefabrikken producerer film til de sociale medier. Film der både teknisk og indholdsmæssigt er tilpasset mediernes betingelser.