Dean - Enkeltmandsprojektet

Enkeltmandsprojekter koster samfundet mange milioner kroner hvert år. Hvem er projekterne til for og hvad foregår der i et enkeltmandsprojekt?

Er du WAX?

En anderledes reklamefilm for en rengøringsfirma.
Vi giver ordet til kunderne.

Fat om finanserne

Reklame for et kursustilbud.
Vi kommer med til kurset og hører hvad kursisterne mener om det.

En socialøkonomisk virksomhed

Filmen eksemplificerer hvad en socialøkonomisk virksomhed fx kan være for noget. I dette tilfælde en café - drevet af flytninge.

Traumatiske flygtninge

Filmen formidler en af de metoder, Integrationsnet bruger i deres arbejde med nytilkomne, traumatiske flygtninge.

Psykisk sygdom som kompetence

Reklame for en uddannelse. Sophie er uddannet MB'er. En uddannelse hvor hendes egen psykiske lidelse bliver vendt til en kompetence.

Søvnmor

I arbejdet med forbedret søvn, bruges musikterapi. Abdul fortæller om hvor musikken bringer ham hen.

Powered by ExtStore Advanced Portfolio