Socialrådgivere på film
I et samarbejde med Institut for Socialrådgiveruddannelse under Københavns Professionshøjskole, Gladsaxe Kommunes Familieafdeling og Alphafilm Kommunikation, har Historiefabrikken produceret i alt 12 videoer om brug af FIT på myndighedsområdet.

FIT er en tilgang til myndighedsarbejde, der tidligere er brugt i behandlingsarbejde og som nu for første gang, afprøves i arbejdet med familier.

Historiefabrikken
Jesper Lambæk, fra Historiefabrikken har tilrettelagt filmene og efterfølgende instrueret optagelserne på Gladsaxe Rådhus.

I filmene følges sagen om Mark på 12 år, der er blevet indberettet af sin klasselærer til kommunen, fordi hun oplever, at han mistrives og at hans familie er fraværende i skole/hjem samarbejdet.

Sagen er fiktiv, og alle medvirkende er enten ansatte socialrådgivere på kommunen eller børn af ansatte, der spiller familie og fagprofessionelle.

Intentionen har været at producere en række film, med så stor autensitet som muligt. Film, der opleves som var situationerne virkelige. Og som hvis filmholdet rent faktisk fik adgang til at følge en sag. I filmene deltager også socialrådgiveren Siri, der løbende binder fortællingen sammen, med hendes praktiske kendskab. 

Gladsaxe Kommunes Familieafdeling har de sidste to år arbejdet med FIT i deres sager med familier og det er deres erfaringer med tilgangen, der skal deles.

Filmene skal, sammen med drejebog, distribueres til andre kommuners familieafdelinger, som inspiration og vejledning.

Udvikling og produktion har været et tæt samarbejde mellem Sussie Nielsen og Thomas Mackrill fra Københavns Professionshøjskole, Rasmus J. Møller fra Gladsaxe Kommune og Jesper Lambæk fra Historiefabrikken.

Projektet er støttet økonomisk af Den A.P. Møllerske Støttefond.